Välkommen till Växhuset!

Växhuset –

Ett centrum för kultur & utbildning.

Växhuset – är ett hus att växa i till-
sammans med andra människor.
Kommunala verksamheter, ideella
föreningar och studieförbund samordnar sina verksamheter på 10.000 kvm.

Under namnet Växhuset har vi samlats för att använda oss av varandras kunskaper och erfarenheter samt arbeta aktivt med tanken på människors vilja att utvecklas.

I Växhuset möts människor i alla åldrar, med olika bakgrunder och med olika intressen. Ditt besök i Växhuset bidrar till våran och förhoppningsvis din egen utveckling

Välkommen till Oss!