Slutord

Då har ytterligare ett år passerat i Växhusets nu 26 åriga historia. Föreningen och verksamheten har alltid varit i förändring och stått inför svåra utmaningar - inte minst ekonomiskt, men det har aldrig hindrat kreativiteten, lösningsfokuset och prioriteringen av mjuka värden. På ett nästan mirakulöst sätt har vi alltid klarat oss vidare till ett nytt verksamhetsår.

 

2022 blev emellertid året då föreningens verksamhet avvecklades och lades ned. Förändringarna och utmaningarna blev för stora. Viljan blev en annan och inte längre gemensam. Samtlig personal är uppsagd och hyresavtalet överlåts enligt avtal till Västerås stads kulturnämnd.

 

Vi har arrangerat vår sista Barnfestival och lämnat över stafettpinnen till Västerås Tidning. Aros Marshalls och Moa Olivensjö fick avsluta den välbesökta och mycket uppskattade Lunchmusiken. 

 

Med 10 st medlemsorganisationer, flera hundra besökare/dag och med 740 bokningar från kulturarrangörer, företag och organisationer som under året 2022 har nyttjat våra gemensamma lokaler för olika arrangemang, konferenser och utbildningar, har Växhuset fortsatt vara en av Västerås främsta mötesplatser.
Detta trots att föreningen varit under avveckling och succesivt minskat i personalantal under 2022.
DET kan vi alla i Växhuset ekonomisk förening vara stolta över.

 

Vi vill säga ett hjärtligt och varmt tack till alla som besökt vårt café och våra arrangemang genom tiderna, till våra medlemmar och externa arrangörer och alla ni som har verksamhet i huset. Tack till tidigare verksamhetschefer, personal, styrelsererepresentanter, medlemsrådsrepresentanter och alla vi samverkat med och tillsammans skapat Västerås mest kreativa mötesplats. 

Tack för oss!

 

Sofia Österberg, verksamhetschef 2020-2022 

1
1
1
1
Växhuset på facebook