Info skolor

Fritidsmässan för samtliga gymnasieskolor i åk. 1.

Den 10 oktober 2019 på Växhuset

Succén är tillbaka! Den 10 oktober arrangeras för elfte året i rad ORKAmässan, en fritidsmässa som riktar sig främst till elever till åk 1 i gymnasiet.

Bakom mässan står Centrum familj/fritid, Västerås gymnasieskolor, föreningsbyrån, samt Växhuset med uppdrag från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur idrott och fritidsnämnden

Mässan riktar sig till elever i åk 1 på gymnasiet och är en obligatorisk del i gymnasieskolans introduktionsveckor

Bakgrund

Att barn och ungdomar mår bra av en aktiv fritid är inget nytt. Att barn redan vid tidig ålder introduceras i olika former av föreningsliv är inte enbart i syfte bara att aktivera sig utan även i syfte att möta andra barn, fostras i grupp och individuellt, samt att lära sig möta andra vuxna. I början av tonåren väljer allt fler barn/ungdomar bort föreningsliv et kanske beroende på andra intressen eller p.g.a. att, framförallt många idrottsföreningar då mer och mer börjar med sin elitsatsning.
Då många föreningar och organisation er riktar sin marknadsföring mot den yngre målgruppen kan det vara svårt för många ungdomar att hitta nya alternativ till en meningsfull fritid. Vi möter idag också en helt ny grupp av ungdomar som kommit till Sverige från andra länder, ungdomar vars familjer inte har kunskap om den organisation och kultur vi har kring vårt föreningsliv och andra fritidsaktiviteter vilket kan innebära att det blir än mer komplext att få en bra fritids sysselsättning. Med bakgrund av den in formation som kommit från Västerås gymnasieskolor kan man tydligt konstatera att fler och fler ungdomar i gymnasieåldern helt eller delvis saknar en meningsfull fritid, något som man inte bara från skolan utan även från andra samhällsfunktioner upplever som ett växande problem.

Syfte
Syftet med mässan är att visa på mångfalden av föreningar, organisationer och kommunala verksamheter som kan erbjuda ungdomar i denna ålder en aktiv och meningsfull fritid. Viktig är också att stimulera nya mindre föreningar och även föreningar och organisation er runt om i länet att delta.
Mässan skall ha en prägel av positivt budskap och innehåll
Målsättning
Huvudmålet med mässan är att visa på utbudet av aktiviteter som riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern detta som ett led i att ge ungdomar en innehållsrik och meningsfull fritid.
Hur anmäler vi oss?
Som nämnts tidigare är mässan obligatorisk för samtliga elever i åk 1 (gäller i dagsläget endast kommunalt drivna gymnasieskolor, men vi ser gärna att även dom privata skolorna ser detta som något obligatoriskt för deras elever).

Någon för anmälan från varje klass behöver inte göras utan en gemensam bekräftelse görs från varje skola på hur många elever som kommer
Schema för skolorna
Torsdagen den 10 oktober
Kl. 8.00-9.30 Lidmanska, Widenska , Tranellska. Hahrska, Wijkmanska
Kl. 9.30-11.0 0 Carlforsska
Kl. 12.00- 13.30 Rudbeckianska
Kl. 13.30- 15.00 Hässlö & Edströmska
Privata skolorna är inbjudna att besöka mässan när som helst under dagen
Detta händer under mässan
  • Ca. 35 utställ are deltar med inriktning på allt ifrån politik till kampsport och slöjd
  • En scen med underhållning under hela dage n
  • Prov a på aktiviteter
  • Olika tävlingar & café m.m m.m