Info / Kontakt

För frågor och information kontakta:

Jonas Bresser tfn. 021-391012
mail: jonas.bresser@va teras.se

Bo Hägglöf tfn. 021-391962
mail: bo. hagglof@ vasteras. se