Nyheter

Vad händer med Växhuset?

Den frågan får jag ofta.

 

För att besvara den frågan på ett någorlunda begripligt sätt behöver jag först beskriva vad Växhuset är.

 

Växhuset kan ju vara huset Växhuset (som har fått sitt namn av föreningen Växhuset ekonomisk förening). Växhuset kan också vara Växhuset ekonomisk förening, som mellan 1997-2021 varit summan av alla organisationer, studieförbund och föreningar som  bedrivit verksamhet i huset. Att göra skillnad på dessa två aspekter av Växhuset har, fram till nu, inte varit så betydande. I praktiken har de betytt samma sak.

 

Det är nu det blir en smula komplicerat...

 

Efter 31 december 2021 består Växhuset ekonomisk förening endast av de icke-kommunala verksamheterna i huset; 10 föreningsmedlemmar som bedriver ideella verksamheter, enskilda firmor, bildningsförbund eller ekonomiska föreningar, då de kommunala verksamheterna lämnat föreningen och uppdraget från Kulturnämnden upphört.

 

Uppdraget har under 25 år inneburit att föreningen ansvarat för att mötesplatsen ska uppmuntra till kreativa och stimulerande möten, vara en arena för kulturlivet och skapa trivsel i Västerås centrala delar. Vidare ska föreningen ansvara för samverkan internt, driva kafé- och konferensverksamhet, ansvara för marknadsföring och kommunikation, erbjuda vaktmästeri- och IT-tjänster, upprätta krisplaner och utföra SBA. Kort sagt, ett uppdrag som innebär många olika kompetenser och roller i föreningens organisation, det vill säga många anställda. (Läs mer om Växhusets historik och värdegrund under fliken Om Oss.)

 

Att kommunala verksamheter avslutat sina medlemskap och därmed inte medfinansierar den interna organisationens servicetjänster, samtidigt som Kulturnämnden avslutat avtalsförhållandet med föreningen har medfört att föreningen nu står med kostnader som det inte finns täckning för och behöver därför avveckla verksamhetsdelar. Konkret innebär det att personalen är uppsagd och succesivt minskar i antal under året, vilket i sig innebär förlorade kompetensområden i vår service.

 

Det är viktigt för mig att få berätta om varför det ser ut som det gör just nu; varför vi inte kan anordna den populära Lunchmusiken på onsdagarna, varför våra öppettider varierar, varför vi inte kan erbjuda varm lunchbuffé eller åta oss att genomföra större arrangemang. Vi har helt enkelt inte resurser till det.

 

Café Växhuset stänger efter 9 december. Vi vill tacka alla våra kunder; fikagäster, matgäster, lunchmusikbesökare, konferensgäster, arrangörer, medlemmar i huset, stammisar och spontanbesökare! TACK för att ni, under så många år, bidragit till att skapa denna livfulla och kreativa mötesplats!

 

 

Sofia Österberg

Verksamhetschef, Växhuset