Nyheter

Växhuset har en vision om att vara Sveriges mest kreativa mötesplats. Idag sätts den visionen på prov. Då fysiska mötesplatser till stor del skall undvikas, får kreativiteten bli ordet att fokusera på. Vi i Växhuset är väldigt måna om våra medlemmar, arrangörer och besökare. Oron som coronaviruset orsakar gör att vardagen ser väldigt annorlunda ut för många av oss. Spridningen av covid-19 påverkar oss alla på ett sätt som vi inte trodde var möjligt.

 

Vi följer de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger med inriktningen att hålla verksamheten igång i så stor utsträckning som möjligt. Vi förbereder oss för att snabbt ställa om och kontinuerligt göra avväganden för vad som är möjligt och inte i förhållande till givna förutsättningar. Säkerheten och hälsan hos våra medarbetare och besökare är alltid vår högsta prioritet och vi gör allt vi kan för att för att Växhuset ska vara en så trygg plats som möjligt.

 

För att säkra tryggheten i huset har vi skyltat upp med information och påminnelser om att ha god handhygien och att tänka på avståndet till varandra. Om du har förkylningssymtom är du välkommen till oss när du är frisk igen. I caféet säljer vi, förutom ett brett sortiment av smörgåsar, fikabröd och olika mellanmålsalternativ, även lunchbuffe som går bra att äta på plats eller ta med sig hem. Vi har också valt att begränsa antalet sittplatser i caféet och möblerat så att avståndet mellan borden ökat. Detta för att kunna säkerställa att vi med kvalitet kan bemöta våra kunder som besöker oss och ge så god service som möjligt till husets medlemmar.

 

Situationen ändras ständigt. Vi följer utvecklingen och håller er informerade här på hemsidan och på vår Facebook-sida om vad vi gör och vilka beslut vi fattar. Oavsett vad som händer, vill vi hålla fokus på att det kommer komma en vardag vi bättre känner igen. Då vill vi vara rustade för det uppdrag vi har som en kreativ mötesplats för kultur och bildning.

 

Sofia Österberg

Verksamhetschef, Växhuset