Om Oss

Historik och värdegrund

1994 startade Västerås Stad idén med projektet Växhuset, en idé som byggde på att skapa en mötesplats där miljön och människors möten skulle bilda en plattform för ett mer kreativt liv där det egna skapandet, ansvaret och den egna aktiviteten skulle sättas i fokus.

 

När sedan en central fastighet, f.d Zimmermanska skolan, blev ledig under senhösten 1994 bidrog detta till att ytterligare intensifiera dessa diskussioner. En arkitektfirma utarbetade ett förslag till ”Kulturpalats” - ett påkostat centrum för kulturaktiviteter.

 

När sedan dörrarna till Växhuset för första gången öppnades 1996 hade kanske framförallt de ekonomiska förutsättningarna förändrats, det blev inget ”Kulturpalats” med påkostade lokaler, men det blev ett hus med en enorm själ och ett brinnande hjärta.
Och kanske var det bra att det blev så, att det verkligen blev ett hus som fick växa och utvecklas i den takt som människorna i huset utvecklades och huset skapade sina kreativa former.

 

I Växhuset är det människorna och verksamheten som skapat förutsättningarna.
1997 bildades Växhuset ekonomiska förening och kooperativ, detta innebar i korthet att föreningen tog över samordningen och utvecklingen av huset. Mellan 1997 - 2021 var alla hyresgäster i huset medlemmar med syftet att driva föreningens utveckling framåt.

 

Efter 31 december 2021 består föreningen av de 10 icke-kommunala verksamheterna i huset. Föreningen har en fortsatt ambition att driva verksamhet som bidrar till en aktiv och upplevelserik mötesplats i Västerås city och regionen Västmanland för aktörer och besökare, att förena kultur, utbildning och upplevelser samt att erbjuda forum för lärande, samverkan och mångfald.

 

"Växhuset – ett hus att växa i som människa tillsammans med andra människor."