Om Oss

Historik och värdegrund

1994 startade Västerås Stad idén med projektet Växhuset, en idé som byggde på att skapa en mötesplats där miljön och människors möten skulle bilda en plattform för ett mer kreativt liv där det egna skapandet, ansvaret och den egna aktiviteten skulle sättas i fokus.

När sedan en central fastighet, f.d Zimmermanska skolan, blev ledig under senhösten 1994 bidrog detta till att ytterligare intensifiera dessa diskussioner. En arkitektfirma utarbetade ett förslag till ”Kulturpalats”, ett påkostat centrum för kulturaktiviteter.

När sedan dörrarna till Växhuset för första gången öppnades 1996 hade kanske framförallt de ekonomiska förutsättningarna förändrats, det blev inget ”Kulturpalats” med påkostade lokaler, men det blev ett hus med en enorm själ och ett brinnande hjärta.
Och kanske var det bra att det blev så, att det verkligen blev ett hus som fick växa och utvecklas i den takt som människorna i huset utvecklades och huset skapade sina kreativa former.

I Växhuset är det människorna och verksamheten som skapat förutsättningarna.
1997 bildades Växhuset ekonomiska förening och kooperativ, detta innebar i korthet att föreningen tog över samordningen och utvecklingen av huset.

Växhuset – ett hus att växa i som människa tillsammans med andra människor.
Växhuset – är ett kultur och utbildningshus mitt i Västerås centrum. Tillsammans i 10.000 kvm samordnar flera kommunala och ideella organisationer sina verksamheter. Under namnet Växhuset har vi samlat för att utnyttja varandras möjligheter och arbeta aktivt med tanken på människors vilja att utvecklas.

Växhusets avsikt är att vara…
En mötesplats mellan olika generationer, olika kön och mellan människor med olika kulturell bakgrund.
En verksamhet där kommunal- och idéburen verksamhet kan samverka och befrukta varandra.

En alternativ mötesplats gentemot det kommersiella utbudet.
En öppen verksamhet som skall nå och engagera även icke föreningsaktiv/verksamhetsaktiv ungdom.En idé och verksamhetskittel som skall skapa nya kulturupplevelser för västeråsarna.
En mötesplats för ett mångskiftande estetiskt utbud och folkbildning.

Växhusfakta

Lokalyta: 10.000 m2
Antal anställda i föreningen: 12 st
Antal besök/deltagare ca 2000/dag
Antal medlemsorganisationer: 14 st
Antal aktiviteter/ämnen: 175 st/vecka
Antal arrangemang: 310 st/år

(kulturarrangemang, konferenser,
mässor, mm..)

Organisation

Växhuset drivs sedan 1997 som en ekonomisk förening och kooperativ, vilket innebär att alla hyresgäster i huset är medlemmar i föreningen och ska gemensamt driva föreningens utveckling framåt. Föreningen har en verksamhetschef som ansvarar för att samordna husets verksamheter och gemensamma åtaganden och vidare ansvarar för föreningens personal, ekonomi och marknadsföring.

Växhuset styrs av två demokratiska organ - styrelsen och medlemsrådet.

Styrelsen:

Styrelsen beslutar/ansvarar för:

Fastslå föreningens budget
Fastslå verksamhetsplan inom budgetåret
Fatta beslut om extraordinära insatser
Arbetsgivaransvar för föreningens personal
Kontrakt och avtal inom föreningen
Kontrakt och avtal för de gemensamma frågorna som hyreskontrakt, arrangemangsavtal
Fatta beslut om hyresgäster
Fatta beslut om utvecklings- och förändringsarbete
Hyresförhandla
Samordna och fatta beslut om gemensamma åtaganden.

Styrelsens sammansättning 2020-2021
Per Olof Rask                    Ordförande       tfn. 0704426929
Eva-Marie Rasmusson    Vice Ordförande
Maud Fahlgren                 Ledamot
Ulrika Sonander               Ledamot
Curt Lundmark                 Ledamot
Eva Kitaka                         Suppleant
Wiking Ytterholm            Suppleant

Medlemsrådet:
Består av representanter för de olika verksamheterna i huset. Medlemsrådet ansvarar för att utveckla och genomföra de gemensamma målen och skall också fungera som ett beredande organ för styrelsen.

Medlemsrådet beslutar/ansvarar för:

Bereda föreningens budget
Bereda föreningens verksamhetsplan
Genomföra gemensamma aktiviteter/verksamheter
Bereda en gemensam marknadsföringspolicy
Initiera och utföra utvecklings- och förändringsarbete
Fatta beslut om föreningens investeringsbudget enligt budget
Ansvara för budgeten för de gemensamma arrangemang som medlemsrådet fattat beslut om under året
Samutnyttjande av lokaler